Dawid Wiewiórski: Technologia i edukacja w App4You

Moja misja i wizja

Kim jestem — Dawid Wiewiórski

Nazywam się Dawid Wiewiórski i jestem Członkiem Zarządu w App4You.dev Sp. z o.o. Chciałbym podzielić się z Tobą moim podejściem do technologii, biznesu oraz moimi osobistymi pasjami, które odgrywają kluczową rolę w mojej karierze.

Zawodowa droga

W App4You.dev odpowiadam za kwestie techniczne i nadzoruję zespół odpowiedzialny za realizacje projektów. Dla mnie kluczowe jest połączenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych z realnymi potrzebami biznesu. Staram się, aby nasza firma była miejscem, gdzie technologia służy ludziom i pomaga im w codziennych wyzwaniach.

Flutter jako pasja

Poza moimi obowiązkami zawodowymi, oddaję się programowaniu w Flutter. Ta technologia stała się dla mnie nie tylko narzędziem, ale również sposobem na wyrażanie siebie i rozwijanie umiejętności. Dzięki Flutter mogę eksplorować nowe możliwości i przyczyniać się do rozwoju mobilnych aplikacji.

Moje zainteresowania, Dawid Wiewiórski

Edukacja alternatywna

Prywatnie jestem zwolennikiem edukacji alternatywnej. Wierzę, że każde dziecko jest inne i potrzebuje indywidualnego podejścia. Staram się propagować metody, które pomagają w rozwijaniu unikatowych talentów i umiejętności, zamiast jedynie dostosowywania się do sztywnych ram systemu edukacji.

Technologia w medycynie

Innym moim zainteresowaniem są rozwiązania IT w medycynie. Widzę ogromny potencjał w zastosowaniu nowoczesnych technologii w opiece zdrowotnej. Dążę do tego, aby moje umiejętności i wiedza przyczyniły się do stworzenia systemów, które uczynią opiekę medyczną bardziej efektywną i dostępną.

Moje Inspiracje

Mirosław Burnejko i Rafał Mazur

Moje podejście do organizacji pracy i rozwiązywania problemów jest silnie inspirowane przez Mirosława Burnejko i Rafała Mazura. Sposób organizacji pracy Mirosława Burnejko pokazuje mi, jak można efektywnie łączyć różne aspekty biznesu.

Metodologia rozwiązywania problemów Rafała Mazura, z kolei, pomogła mi w rozwijaniu umiejętności strategicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Podczas zarządzania zespołem stawiam na twarde i skuteczne metody Rafała Mazura, który powiedział: “Nie musisz być pełen pasji, wiary i przekonania. Musisz po prostu zrobić to, co powiedziałeś, że zrobisz”.

Dawid Wiewiórski — podsumowanie

Moja kariera i pasje są świadectwem mojego przekonania, że technologia i biznes mogą iść w parze
z etyką i wartościami ludzkimi.

Dążę do tego, aby moja praca nie tylko przynosiła korzyści ekonomiczne, ale także wpływała pozytywnie na społeczeństwo. W moim rozumieniu, prawdziwy sukces osiąga się przez ciągłe doskonalenie, otwartość na innowacje i zdolność do widzenia, jak technologia może służyć wyższym celom. Dla mnie, bycie częścią App4You.dev Sp. z o.o. jest nie tylko pracą, ale misją, która pozwala mi łączyć moją zawodową drogę z moimi najgłębszymi przekonaniami i pasjami.

Zachęcam również do przeczytania publikacji o moim wspólniku: Wiktorze Słomińskim

dawid wiewiórski
Skip to content